Oferta

Zapraszamy

NA KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE POCZĄTKOWE I DOSKONALĄCE DLA KLIENTÓW

PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

Szkolenia obejmują :

  • Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Ośrodek ogranizuje również :

  • Kursy BHP wszystkich stopni
  • Kursy napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
  • Kursy napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG
  • Kursy na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR